Andaktskoret

Sted: Skavangertun

Tid: Hver tredje uke – høsten 2021 får dette en pause på grunn av korona

Andaktskoret består av en liten gjeng pensjonister som møter opp på Skavangertun hver tredje uke.

Vi har ingen øvelse på forhånd, men synger de gamle kjente sangene fra sangboka. Vi har en trofast pianist med oss; Jostein. Andaktene holdes vanligvis av Knut Lid, Bjørn Lauritsen eller Rolf Vidsjå.

Er vi fulltallige er det fire kvinner og tre menn pluss andaktsholder som stiller opp. Disse andaktssamlingene har vi sammen med to andre menigheter i byen; Betania og Bibelsenteret.

Du er også hjertelig velkommen til å delta.

For mer informasjon, ta kontakt med: 

Rolf Vidsjå

Tlf: 416 66 764