Bønnetimen

Sted: Norkirken, Myntgata 19

Tid: Onsdag kl 11:00

 

Bønn har alltid vært en viktig del av vårt arbeid i Norkirken. I 2003 ble vi enige om å ha en fast dag i uken da vi kunne ta oss av ulike slag bønnetema.

Den praktiske delen:

Når vi kommer sammen deler vi litt fra Guds ord, og samtaler litt om hva som ligger oss på hjerte. Så ber vi om forbønn for oss selv og andre. Bønneemnene som er samlet i «bønnekassa», en boks der menigheten legger skrevne bønner, tas fram og fordeles mellom oss (det er mange bønnebegjær). Den enkelte ber høyt frie bønner over hvert enkelt bønneemne så alle kan være med å bære dette fram for Gud.

Alt som ligger oss og andre på hjertet kan vi be om – så det ligger egentlig ingen begrensning her. Personlige forhold, menigheten(e), land og folk, misjon. Vi kommer hver enkelt på Guds løfter om at «den som ber han får». Vi takker Gud for bønnesvar, for de gir oss ny frimodighet!

Vi ønsker bare at flere kan komme og være med på denne bønnetjenesten – om de ikke kan tenke seg å be høyt er de selvsagt velkomne!

En kan også komme til «bønnetimen» for å få forbønn slik at vi samlet bærer vedkommende fram for Herren. Alt som legges fram og blir betrodd oss er selvsagt pålagt taushetsplikt.

Når vi er ferdig med forbønnen ber vi om Herrens velsignelse og avslutter. Så tar vi en kaffekopp/te og spiser litt medbrakt formiddagsmat eller kjeks.

Føler du deg kallet? Bare kom!

 

 

Kontakt person er

Rolf Vidsjø

Tlf: 416 66 764