Menighetsliv

Gudstjenester

Hver søndag kl. 11:00.

Småfelleskap

Småfellesskap er et sted for å bli bedre kjent og få nye venner.

Norkirken Kongsberg

Om oss

Guds kjærlighet til alle

Kontakt oss

Ikke nøl med å kontakte oss hvis det er noe du lurer på.

Nyttige lenker:

Taler

Tjenestegrupper

Ansatte og ledere

Leie av Norkirken

Medlemskap

Givertjeneste

Cookies

Personvern

Tjenestegrupper

Finn en tjeneste som passer for deg!

Det å ha en tjeneste i menigheten er for mange en naturlig del av det å tilhøre en kirke fordi Jesus kaller oss til tjeneste for Ham. Gjennom en tjeneste kan man bruke sine nådegaver, bidra til fellesskapet, og knytte enda tettere bånd til andre i menigheten. Norkirken ønsker å hjelpe deg til å finne din nådegave og den tjenesten som passer for deg. 

I Norkirken er du fri til å prøve deg ut i forskjellige tjenester. Ta kontakt med pastor eller tjenestegruppeleder for mer informasjon rundt de forskjellige tjenestegruppene. Nedenfor finner du en oversikt over mulige tjenestegrupper som er aktive i menigheten vår.

Lovsangstjeneste

I Norkirken Kongsberg har vi forskjellige lovsangsteam som er satt sammen av forskjellige type mennesker for å få en herlig variasjon av stilarter og type lovsang. Vi tror på en variasjon av gode gamle salmer, nyere lovsang og barnesanger.

Hvert lovsangsteam har en leder, noen sangere og noen musikere. Teamene blir koordinert av lovsangslederen vår Mary Anette Skaaheim.

Kunne du tenke deg å bli med i lovsangstjenesten?

Ta kontakt med Mary Anette på e-post: maryanette@skaaheim.com eller tlf. 902 94 701.

Teknikk/lyd

Teknikk- og lydteamet er en av de tjenestene som skjer i bakgrunnen som kan virke mindre viktig enn de som står på scenen. Men lovsangsteamet eller prekenen hadde ikke vært det samme uten en god lydmann bak spakene!

I denne tjenesten bli det ordentlig opplæring i både EasyWorship og rigging av lydutstyr.

Vi har alltid behov for flere tekniske folk bak rattet, og hvis du tror dette kunne vært en tjeneste for deg så kan du ta kontakt med Tor Håkon Gjerde på tlf. 415 59 773.

Oversettelse

Norkirken er en internasjonal menighet og under prekenen er det stort behov for oversettelse av talen fra norsk til engelsk. Vi har fått skaffet oss hodetelefoner som kobles til en mikrofon.

Som oversetter blir du plassert bakerst i salen og oversetter talen derfra. Dette er en tjeneste som betyr mye for alle de som kommer til vår menighet, som ikke snakker norsk og er sultne på Guds ord.

Kunne dette være noe for deg?

Ta kontakt med Jens-Boye Hauge på tlf. 980 56 505.

Søndagsskole

Vi har forskjellige typer søndagsskoler. Giragaffen som er for 3 år til 3. klasse og Veksthuset som er for 4. til 7. klasse.

Begge disse tilbudene trenger ledere som kan være forbilder både i tro og handling for barna som kommer. Voksne som kan se dem, leke med dem og fortelle dem om Jesus.

Kan dette være deg?

Ta kontakt med Kari Opsahl på tlf. 922 08 398.

Forbønnstjeneste

Forbønnstjenesten er mye forskjellig. Her er det alt fra å være ansvarlig for menighetens forbønn, hvor du leder hele menigheten i forbønn, til å være ansvarlig for forbønn av enkeltpersoner under gudstjenesten. Under gudstjenesten har vi en rad åpen for at folk i menigheten kan komme og bli bedt for av en forbeder.

Er bønn og forbønn noe du brenner for og er dette en tjeneste du gjerne vil inn i ta kontakt med Michael Tönnis på tlf. 957 01 903.

Diakongruppen

Diakontjenesten er en gruppe som prøver å besøke de syke i menigheten, kjører folk til gudstjeneste, sørger for klipping av gress og innkjøp av blomster, osv. Dette er en viktig tjeneste som setter spor, og menigheten hadde ikke fungert uten dem. Her er det mye forskjellig man kan bidra med, og det er opp til en selv hvor mye tid og krefter man vil dedikere.

Ingvald Løvdal er kontakt personen for diakontjenesten, hvis du kunne tenke deg å bli involvert, ta kontakt med han på tlf. 905 49 081.

Ungdomsarbeid

Ungdomstiden er en tid med mye forvirring, og en tid der mange søker bekreftelse på den man er, forbilder man kan se opp til og etterfølge. Og i akkurat denne tiden er det utrolig viktig med gode og sunne trosforbilder, i alle aldre. I Norkirken Kongsberg har vi satt i gang forskjellige aktiviteter som vi tror er viktige for ungdommene i byen vår, noen av arbeidene er felleskirkelige, noe som vi gleder oss over, for sammen er vi sterke.

Er du interessert i ungdomsarbeidet? Eller kunne du tenke deg å være ungdomsleder?

Ta kontakt med Silje Elisabeth Dammann på tlf. 902 32 322.

Kjøkkentjeneste

Uten ildsjelene på kjøkkenet hadde ikke søndagen vært den samme! Kunne du tenke deg å bidra med kake, eller diske opp med god drikke på kirkekaffen? Ta kontakt med Kirsten Lid på tlf. 994 57 273.

Kirkeverter

Kirkeverter hjelper til med praktiske forberedelser før gudstjenesten, og hilser velkommen in døra. Nå er det ekstra oppgaver som kommer til.

Lørdag kveld sjekkes det at stolene er satt ut, og utstyr for nattverd settes på plass.

Vi trenger flere medhjelpere, ta kontakt med Ingvald Løvdal på tlf. 905 49 081.

Pynting i kirken

Vi har en egen gruppe som tar seg av pynting med blomster og lys hver søndag, og foran de store høytidene som advent, jul, påske og pinse.

Det er behov for flere deltakere til pynting slik at det blir tjeneste hver tredje eller hver fjerde uke.

Snakk med Helge (tlf. 932 30 470) eller Ingvald (tlf. 905 49 081) dersom du kan tenke deg å være med.