Menighetsliv

Gudstjenester

Hver søndag kl. 11:00.

Småfelleskap

Småfellesskap er et sted for å bli bedre kjent og få nye venner.

Norkirken Kongsberg

Om oss

Guds kjærlighet til alle

Kontakt oss

Ikke nøl med å kontakte oss hvis det er noe du lurer på.

Nyttige lenker:

Taler

Tjenestegrupper

Ansatte og ledere

Leie av Norkirken

Medlemskap

Givertjeneste

Cookies

Personvern

Menighetsliv

Småfelleskap

Kjært barn har mange navn, sies det. Våre småfellesskap er stort sett tilsvarende andre menigheters cellegrupper, bibelgruppe, husfellesskap eller livsgrupper.

Kort om småfelleskapene

Vi er kalt til fellesskap – med Gud og med hverandre. Småfellesskap er et sted for å bli bedre kjent og få nye venner. Et sted for å takke, lovprise, be og lese i Bibelen sammen med andre. Det er et sted for stille spørsmål, og for å dele tro, tvil, utfordringer og gleder. Kort sagt; småfellesskapene er stedet hvor du kan få dele hverdagen din med andre – og hvor Jesus er sentrum i samlingene.

Vi er en mangfoldig menighet, og det gjenspeiles også i småfellesskapene våre. Opplegg og ramme rundt samlingene varierer noe, med de fleste gruppene består av et sted mellom fem og åtte personer som samles fast hjemme hos hverandre, hver eller annenhver uke. Samlingene begynner gjerne med litt mat og hverdagsprat. Før en etterpå leser en bibeltekst sammen, snakker sammen om denne og til slutt ber for og med hverandre.

Hvis du er med i en smågruppe er det fullt lov å bare lytte. Å bygge et godt fellesskap, hvor alle er trygge på hverandre, krever tid, og ingen skal kjenne seg presset til å delta, verken i samtalen eller i bønn, med mindre de selv ønsker.

Småfellesskap er stedet hvor du som ikke tror selv, men er nysgjerrig på hva kristen tro handler om, kan få stille haugevis av spørmål. Det er plassen hvor du som nettopp har tatt i mot Jesus kan få lære mer og vokse i troen. Og det er fellesskapet som inspirerer og bygger opp deg som har fulgt Jesus i mange år. Alle som ønsker et slikt fellesskap er velkommen, uavhenging om du anser Norkirken Kongsberg som din menighet eller ikke.

Kontaktperson

Kristina Uttgård

906 88 857