Gudstjenester

Sted: Norkirken, Myntgata 19

Tid: Søndag kl. 11.00

Hver søndag er det gudstjeneste i Norkirken. Her samles babyer, barn, tenåringer, unge voksne, litt eldre voksne, pensjonister og gamle. For barna er det søndagsskole hver søndag kl 11:00, for ungdommer og tweens er det Veksthuset annenhver søndag kl 11:00. Annenhver søndag kl 11:00 er det familiesamlinger hvor det er spesielt tilrettelagt for barn.

I gudstjenesten er det lovsang med tilbedelse, preken over dagens tekst, bønn, nattverd og kollekt. Du kan gå til forbønn etter gudstjenesten.

Vi tilbyr oversettelse til engelsk med utdelt headset. (For translation of the sermon to English we offer headsets for all who ask!)

Velkommen til gudstjeneste hos oss!

Kontaktperson for gudstjenestene er:

Pastor Helge Skaaheim 

tlf: 93230470

helge@skaaheim.com